Om mig

OM MIG

CAROLINE

 

Caroline är Diplomerad MediYoga Instruktör, Gravid-MediYoga Instruktör, YinYoga lärare och Legitimerad Dietist.

 

Hon fann yogan 2005, pilatesen under ballettlektionernas uppvärmningar 2003 blev för henne bryggan över till yogan som hon praktiserat sedan dess. Den har främst bestått av hathayoga, yinyoga och yoga nidra.

 

Som klinisk dietist fanns Caroline till hands för patienten för förebyggande, utredning och behandling av nutritionsrelaterade problem med ledorden inspiration och matglädje. I mötet med patienterna växte en längtan efter förmedling av verktyg till holistisk självläkning, självkärlek och djupare kontakt med sig själv fram. Verklighetsförankringen i Ian Maclarens ord 'Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.' som följt henne i flera år blev alltmer tydlig.

 

Intresset för en yogaform att använda i vården hade väckts och Caroline kom i kontakt med MediYogan. För Caroline har MediYogan för egen del varit ett verktyg till att skapa en starkare kontakt med sig själv, bli mer tillåtande och att släppa prestationen på mattan vilket har fördjupat hennes övriga yogapraktik.

 

MediYogan utgår från ett tydligt strukturerat program vilket hon uppskattar. Tydligheten och det upprepade utförandet av samma program över tid ger trygghet och något som hon upplever som fördjupande och utvecklande.


YinYogan med sin mjuka kvalitet och centrala övning i mindfulness har gett Caroline möjligheten att på ytterligare ett sätt erbjuda verktyg för kroppskännedom och lyhördhet för kroppens signalering och kommunikation.

 

Genom sin nyfikenhet efter ny kunskap och utveckling önskar Caroline förmedla yogans verktyg till dig för att du ska komma närmare dig själv och din självläkning.

Uppsala


info@mediyogabycaroline.se