Integritetspolicy

MediYoga by Carolines Integritetspolicy


Vi värnar om din personliga integritet.


Exempel på uppgifter som vi samlar in

Person- och kontaktuppgifter: Namn, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer etc.


Vad vi gör med din information

Person-och kontaktuppgifterna syftar till att kunna behandla och administrera ditt kursdeltagande.


Delning av information till annan part

Din information delas inte till annan part.


Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi sparar din data så länge som vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt kursdeltagande.


Dina rättigheter som kund

Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv. Du kan när som helst begära att få en kopia av de uppgifter som vi har om dig. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter i det fall att det inte längre är nödvändigt för oss att ha den datan. Det kan dock finnas skyldigheter som gör att vi inte kan radera din data omedelbart.


Uppsala


info@mediyogabycaroline.se