MediYoga

✨MediYoga (medicinsk yoga) är en

terapeutisk yogaform. Den har sin grund i Kundaliniyogan vilken har sina rötter i den Tantriska traditionen, en av de äldsta yogaformer människan känner till. MediYogan knyter samman gamla yogiska redskap med ayurveda (den mångtusenåriga indiska läkekonsten), den traditionella kinesiska medicinen och modern västerländsk vetenskap.

 

✨Genom mjuka enkla rörelser, djupavslappning och meditation sätter MediYogan igång kroppens självläkande system. De flesta övningarna går att göra både på yogamatta och på stol. Övningarna är långsamma och inkännande, utan krav eller prestation. MediYogan kan hjälpa dig till en större medvetenhet, stabilitet, lugn och harmoni. Passar både nybörjare och vana yogis.

 

✨Struktur och guidning i hur MediYogans

verktyg används är av stor vikt för att optimera effekterna och den grundläggande balansen.

✨I MediYogan är 'recept' och 'dosering' centralt.

 

'Recept' – all träning har potential att skapa balans och felaktig träning kan skapa obalans, MediYogan utfår därför från ett tydligt strukturerat 'recept'. 'Receptet'' innebär att yogapassen har en tydlig struktur och innehåll. (Likt du följer ett recept när du ska baka bullar med en viss mängd mjöl, en viss mängd jäst och smör osv. som tillsätts i en bestämd ordning följer du i MediYogans pass en struktur där varje övning görs i en viss mängd och i en viss ordning.)

 

MediYogans recept:

Intoning

MediAndning

Rörelseövningar

Vila

Meditation

Uttoning

 

I MediYogans rörelseövningar ingår alltid:

Andning

Ögonposition

Ljud/Mantra

Kroppsposition

Kroppsrörelse

Dessa delar synkroniseras med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Andningen är passet igenom fokus och grunden som knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna.

 

'Dosering' – hur ofta och hur lång tid varje pass ges är doseringen av passet. (Likt en läkares ordination om dosering av ett visst läkemedel där exempelvis en tablett ska tas morgon och kväll, doseras också MediYogan.)

 

✨Mediyoga är yogaformen med fokus på forskning, utvärdering och kvalitetssäkring. Det är därför yogaformen som används i den svenska sjukvården som en del i patientvården inom t.ex. stress, psykiatri och hjärt- och kärlsjukdom. Alla MediYoga instruktörer, lärare och terapeuter har grundläggande medicinsk kunskap.

 

MediYoga Institutet är ett yogiskt utbildnings-, forsknings- och rehabiliteringsinstitut som ansvarar för kvalitetssäkringen, utbildningen, utvecklingen och forskningen på MediYoga.

 

 

Caroline som har sin medicinska bakgrund som dietist och är utbildad MediYoga instruktör via MediYoga Institutet guidar dig med nyfikenhet och omtanke genom MediYogapassen. Hon vill genom dessa verktyg ge dig möjligheten att skapa en starkare förankring i dig själv och öka din självläkning. Yoga är att odla din självkärlek.

Uppsala


info@mediyogabycaroline.se