YinYoga

YinYoga

✨ YinYoga är ett komplement till annan yoga och annan form av träning. Det är en vilsam och mjuk yoga där varje övning hålls i flera minuter.


✨ Ordet yin representerar den ena sidan i den kinesiska läran om yin och yang. Yang står för rörelse, värme, styrka och fart. Yin är istället stillhet, svalka, avslappning och mjukhet. Båda behövs i balans till varandra för god hälsa.


✨ Till kroppens yangstrukturer räknas exemplvis muskler. Yinstrukturerna är då bland annat bindväven, ligamenten och lederna.


✨ Träning som är yang har flera repetitioner, genererar värme och fart. Yin tränas med försiktighet genom att stanna kvar i avslappning i positionerna under en längre tid.


✨ Vi behöver både yin- och yangträning. På så sätt uppstår balans i kropp och sinne. När balans uppstår mår vi som bäst.


✨ Förutom kroppen, stretchas och mjukas även ditt medvetande upp genom yinyogan. När kroppen intar en fysisk position under flera minuter utmanas vi ofta av sinnet. Tankar och känslor kommer och går och yinyogan blir en övning i medveten närvaro.  I andra yogaformer används kroppen för att komma in i en position, i yinyogan används positionen för att komma in i kroppen. Genom avslappning i positionen lär du dig med tiden att känna igen din kropps signaler och kommunikation. Du lär dig att lyssna inåt.

Uppsala


info@mediyogabycaroline.se